OBRAZ   PLACÓWKI

DSC_0041
DSC_0025
DSC_0023
DSC_0015
DSC_0006
DSC_0042
DSC_0039
DSC_0036
DSC_0033
DSC_0029
DSC_0022
DSC_0018
DSC_0008
DSCN1155
DSCN1135
DSCN1072
DSCN1095
DSCN1066
DSCN1118
DSCN1090
DSCN1141
DSCN1089
DSCN1126
DSCN1125
DSCN1083
DSCN1073
DSCN1069
DSCN1065
DSCN1061
DSCN1087
DSCN1129
DSCN1128
SZKOŁA

           Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sulęcinie jest szkołą kameralną, pełni ważną rolę w życiu społeczności lokalnej, integrując kolejne pokolenia. Do szkoły uczęszcza obecnie około 60 uczniów. Szkoła powstała w 1902 roku, swoją działalność wznowiła po II Wojnie Światowej.  Obecnie jest częścią Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sulęcinie, powołanego w roku 2004.

          W ostatniej dekadzie przeprowadzono wiele prac remontowych znacznie poprawiając warunki nauki i pracy. Szkoła jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne. Uczniowie mogą korzystać z nowego sprzętu komputerowego i tablic interaktywnych, oraz otoczonego zielenią boiska i placu zabaw.

           Kameralność placówki  powoduje bliskie relacje wszystkich uczestników społeczności szkolnej, a proces nauczania wspomaga zróżnicowana oferta zajęć pozalekcyjnych, takich jak: „Kuferek rozmaitości”, „Mam talent”, „365 eksperymentów”, „Popołudnie z książką”, „Zajęcia sportowe”, „Język angielski”. Placówka jest przyjazna uczniom niepełnosprawnym, wymagającym indywidualnego wsparcia.

           Uczestnictwo w programach i projektach pozwala na wzbogacenie w wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów, oraz dodatkowe wyposażanie w pomoce dydaktyczne. Nasi uczniowie korzystają z różnych źródeł informacji, prezentują swoje prace, wykorzystując kreatywność i wrażliwość artystyczną. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sulęcinie osiągają bardzo wysokie wyniki nauczania, co potwierdzają wyniki sprawdzianów zewnętrznych.

PRZEDSZKOLE

             Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sulęcinie jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Krzykosy. W swojej pracy kieruje się mottem: „Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy umysł tak aby samo wiedzieć chciało” (Janusz Korczak).

            Baza przedszkola to dwie sale zajęć, jadalnia, kuchnia, szatnia oraz toalety. Do zajęć, zabaw i imprez plenerowych przedszkolakom służy ogrodzone i otoczone zielenią boisko oraz nowo wybudowany plac zabaw.

             W przedszkolu funkcjonują dwa oddziały, do których uczęszcza 25 dzieci. Przedszkole prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą, realizując podstawę programową w wymiarze 5 godzin dziennie. Prowadzone są także zajęcia z języka angielskiego i religii. Ponadto dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych – kółko taneczne „Zumba”. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia czytelnicze w ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom”.  Bajki najmłodszym członkom społeczności lokalnej czytają rodzice, pracownicy biblioteki, a także starsze koleżanki i koledzy ze szkoły podstawowej. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na wszechstronny rozwój dzieci, zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo, tworząc właściwe warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju. Bardzo dobrze przygotowuje do podjęcia nauki w szkole podstawowej, z którą to placówka ściśle współpracuje, organizując wspólnie wiele imprez integracyjnych.